ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
29 ก.พ. 2567 จ้างเหมาบริการทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฝ่ายสถานสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2567 จ้างเหมาบริการทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฝ่ายสถานสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567 ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567 จ้างเหมาบริการทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567 จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ?พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567 จ้างเหมาแรงงานราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.พ. 2567

23 ก.พ. 2567

23 ก.พ. 2567

23 ก.พ. 2567